Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) verbindt alle medewerkers en de organisatie. De leden van de OR luisteren goed naar alle collega’s en houden hen op de hoogte van wat de OR doet. Zo hebben werknemers inspraak en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van het bedrijf.
De Ondernemingsraad (OR) verbindt alle medewerkers en de organisatie. De leden van de OR luisteren goed naar alle collega’s en houden hen op de hoogte van wat de OR doet. Zo hebben werknemers inspraak en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van het bedrijf.

Wat doet de ondernemingsraad?

De Wet op de OndernemingsRaden (WOR) vormt de grondslag voor de Ondernemingsraad van Waardeburgh. Dat betekent dat alles wat gevolgen kan hebben voor medewerkers, instemming of advies nodig heeft van de Ondernemingsraad.

Om de 2 weken komt de Ondernemingsraad bij elkaar. De voorzitter en de secretaris bereiden het overleg voor. Zo worden (actuele) onderwerpen snel behandeld en eventueel besproken in de commissies van de Ondernemingsraad.

De commissies

Ieder lid van de Ondernemingsraad zit in een commissie. Zo is er een financiële commissie, een ARBO commissie, een PR commissie, een WOR commissie.

De commissies behandelen de betreffende onderwerpen en bereiden e.e.a. voor voor een volgende vergadering. Zo hoeven niet alle leden álles voor te bereiden, maar blijft iedereen wel op de hoogte.

Naast de standaard onderwerpen die de commissies behandelen, komen er nog andere zaken voorbij die aandacht nodig hebben. Daarvoor stellen we tijdelijke commissies samen. Bijvoorbeeld de commissie AVG, Werven & Behouden en de Kanteling (zelfroosteren, Nedap).

Overleg met de Raad van Bestuur

Minimaal 5 keer per jaar is er een formeel overleg met de Raad van Bestuur. Na ieder overleg maken we een OR-nieuwsbrief waarin we een aantal onderwerpen toelichten.

Vóór het officiële overleg is er een informeel overleg (bilateraal) met de bestuurder.

Overleg met de Raad van Bestuur

Minimaal 5 keer per jaar is er een formeel overleg met de Raad van Bestuur. Na ieder overleg maken we een OR-nieuwsbrief waarin we een aantal onderwerpen toelichten.

Vóór het officiële overleg is er een informeel overleg (bilateraal) met de bestuurder.

Hoe blijft de Ondernemingsraad scherp?

Om alles goed, efficiënt en begrijpelijk te blijven doen, volgen OR-leden individuele trainingen of workshops. Zo behouden zij hun actuele kennis en inzicht over specifieke onderwerpen zoals de ARBO, WOR enzovoort.

Daarnaast zijn er trainingen waarin je jezelf kan ontplooien, zoals 'gesprekstechnieken' en 'leren discussiëren'. Ook gaat de complete Ondernemingsraad 2 keer per jaar op training met een externe trainer.

Verkiezingen en deelname Ondernemingsraad

Om de 4 jaar wordt er een nieuwe Ondernemingsraad gekozen en worden de taken opnieuw verdeeld. Hierbij mag het huidige lid van de Ondernemingsraad zichzelf opnieuw verkiesbaar stellen.

Om de achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, wordt er een oproep gedaan aan alle medewerkers van Waardeburgh die langer dan 1 jaar in dienst zijn om in de Ondernemingsraad deel te nemen. Dit zodat er steeds nieuwe gemotiveerde medewerkers in de Ondernemingsraad zitting nemen.

Verkiezingen en deelname Ondernemingsraad

Om de 4 jaar wordt er een nieuwe Ondernemingsraad gekozen en worden de taken opnieuw verdeeld. Hierbij mag het huidige lid van de Ondernemingsraad zichzelf opnieuw verkiesbaar stellen.

Om de achterban zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, wordt er een oproep gedaan aan alle medewerkers van Waardeburgh die langer dan 1 jaar in dienst zijn om in de Ondernemingsraad deel te nemen. Dit zodat er steeds nieuwe gemotiveerde medewerkers in de Ondernemingsraad zitting nemen.

Meer info

Heb je vragen over de ondernemingsraad? Neem dan contact op met de secretaris Annie Versteeg via:
ondernemingsraad@waardeburgh.nl
06 35 11 27 38

 Volg ons

Contact

Bonkelaarsplein 12

3363 EL Sliedrecht

0184 43 44 85

hr@waardeburgh.nl

Contact

Bonkelaarsplein 12

3363 EL Sliedrecht

0184 43 44 85

hr@waardeburgh.nl